Slovak Czech English German Polish

December

Pondelok, 01. decembra 2008

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. decembra 2008

Utorok, 02. decembra 2008

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk!

Čítať ďalej: Utorok, 02. decembra 2008

Streda, 03. decembra 2008

K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem.

Čítať ďalej: Streda, 03. decembra 2008

Štvrtok, 04. decembra 2008

Nech sa mu klaňajú všetci králi, nech mu slúžia všetky národy.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. decembra 2008

Piatok, 05. decembra 2008

Môj Boh poslal svojho anjela, a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili.

Čítať ďalej: Piatok, 05. decembra 2008

Sobota, 06. decembra 2008

Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu.

Čítať ďalej: Sobota, 06. decembra 2008

Nedeľa, 07. decembra 2008

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy; všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. decembra 2008

Pondelok, 08. decembra 2008

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno!

Čítať ďalej: Pondelok, 08. decembra 2008

Utorok, 09. decembra 2008

Vzmuž sa, všetok ľud krajiny - znie výrok Hospodinov - a pracujte, lebo ja som s vami - znie výrok Hospodina mocností.

Čítať ďalej: Utorok, 09. decembra 2008

Streda, 10. decembra 2008

Poďme prosiť Hospodina o priazeň a hľadať Hospodina mocností! Pôjdem aj ja!

Čítať ďalej: Streda, 10. decembra 2008