Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. decembra 2008

Keď som hľadal aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. „Prečo Boh mlčí? Vari nevidí tú nespravodlivosť a neprávosť, čo sa vo svete deje? Prečo nezasiahne?“, pýtajú sa niektorí ľudia. Iní zase vravia: „Veď len počkaj! Za to zlo, čo konáš, Ťa Pán Boh potrestá!“ K obidvom týmto pohľadom na Pána Boha nám dnešný text má čo povedať. Boh je skutočne spravodlivý a prísny sudca. Žiadne zlo neujde Jeho pozornosti a žiaden hriech nezostane nepotrestaný. Dnes ešte zhovieva. Keď však príde ako Pán pánov a Kráľ kráľov, potrestá každú neprávosť. To však ešte zďaleka nie je o Pánu Bohu všetko, pretože On je aj láskavý a milostivý. On nielenže vidí neprávosť a porušenosť, nielenže sa Mu niečo nepáči, ale On sám zasahuje. Bojuje za svoj ľud. Neangažuje sa len naoko. Posiela na svet svojho Syna, ktorý priniesol tú najväčšiu obeť. Pre tých, ktorí sa odvrátili od hriechu a prijali Ho, príde ako Vykupiteľ. Ako je to s tebou? Bude pre teba Pán Ježiš Sudcom alebo Vykupiteľom? Nepremrhaj čas milosti ani v dnešný deň!