Slovak Czech English German Polish

Utorok, 02. decembra 2008

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk; Ty utvrď dielo našich rúk! Nad Izraelom vychádza Hospodinova sláva, avšak nielen pre samotný Izrael, ale prostredníctvom tohto vyvoleného národa pre celý svet. Napĺňa sa prvotné poslanie Izraela. Všetci prichádzajú, aby budovali Božie mesto, prinášajú dary na oslavu Hospodina. Mňa v tomto obraze veľmi zaujal obraz otvorenej brány. Vstúpte, je otvorené pre všetkých! Poďte, to je spása, ktorú Boh ponúka malým i veľkým, chudobným aj bohatým, všetkým ľuďom celého sveta! A čo brány našej cirkvi? Sú otvorené pre hľadajúcich? Čo naše domovy? Sú otvorené pre núdznych a utrápených? Čo naše srdcia? Máme ich otvorené pre potreby ľudí okolo nás? Ak si prijal Božiu záchranu v Pánovi Ježišovi, neuzatváraj sa do seba, do svojho spoločenstva, kde sa cítiš dobre! Oddeľ sa od sveta a jeho žiadostí, ale neprestávaj žiť vo svete, ako sa to časom mnohým stáva! Aj v dnešný deň si otvor srdce pre druhých a možno aj cez teba dnes niekto uvidí Božie svetlo!