Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. decembra 2008

Nato odpovedal Ámos Amacjovi: Ja som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Nech už príde deň, keď bude zjavená Božia Sláva! Nech už nastane Božie kráľovstvo, ktoré je ešte skryté ako rastúce semeno v zemi, ale na povrchu ešte nič nevidno. Tú istú túžbu - vidieť kráľovstvo Božie v plnosti - vyjadroval aj apoštol Pavel a ostatní kresťania tej doby slovami: „Maranata – Príď, Pane Ježišu!“ Prežívame to tak aj my? Izaiáš tu vyjadruje bolesť z čakania na tú obrovskú radosť. Podobá sa veľkému, ale radostnému očakávaniu ženícha a nevesty, ktorí sa nevedia dočkať, kedy už konečne budú patriť jeden druhému. Očakávam aj ja takto radostne deň, keď príde Pán Ježiš v moci a sláve? Nie je absencia takéhoto radostného očakávania medzi nami varovným signálom, že s našou vierou niečo nie je v poriadku?