Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. decembra 2008

Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy; všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. Zvesť tejto nedele je: „kráľovstvo Božie prichádza.“ O tejto pravde však vie aj náš najväčší nepriateľ – diabol. A tak robí všetko pre to, aby pravdu Božieho Slova menil a zmenil a keď to nie je možné, tak aspoň oslabil Jeho silu. Tam, kde žijem, som mal v spoločenstve brata, ktorý podľahol učeniu istej sekty a dopracoval sa až tak ďaleko, že bol ochotný pristúpiť k „prerobeniu Biblie“. Dôvod? Mnohé názory už vraj boli „prekonané“, mnohé veci sú už „zastaralé“, pre dnešnú dobu stratili platnosť, treba ich jednoducho zmeniť. Ba dokonca aj Desať Božích prikázaní treba prispôsobiť tejto dobe. Prednedávnom zomrel a už určite vie, že jeho tvrdenie nebolo pravdivé, ale pravdivé sú slová Pána Ježiša tak, ako ich zaznamenal evanjelista Lukáš: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“ A tak zostáva pravdou aj zvesť o prichádzajúcom kráľovstve Božom a nám zostáva jednoznačná úloha – aj tento adventný čas využiť na prípravu pre túto udalosť. Ako príde toto kráľovstvo do môjho a tvojho života - to nechajme na Pána Boha! Vedzme, že Jeho príchod je s každou sekundou bližšie. Preto: „Vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa približuje vaše vykúpenie.“