Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 11. decembra 2008

Sám nebeský Boh nám dá úspech, a my, Jeho služobníci, sa dáme do toho a budeme stavať. Je úžasné čítať kajúcne modlitby niektorých Božích mužov! Vyznávajú svoje hriechy, ale aj hriechy svojho ľudu, ktorý im bol zverený. Oni sa možno ani nespreneverili, ale uvedomujú si, že jednou z úloh skutočného svedka Božieho prichádzajúceho Kráľovstva je v dnešnej dobe činiť pokánie a vyznávať hriechy. A v tomto prípade nielen svoje, ale aj hriechy svojho ľudu. Vyznať a prosiť o milosť a pomoc. Robili tak Izaiáš, Jeremiáš, Daniel aj ďalší. Veľmi zvláštna je aj prosba apoštola Pavla, ktorý sa chce obetovať a byť zatratený, len aby bol zachránený a mohol dôjsť milosti jeho ľud. Dnešný kresťan však čoraz viac zabúda na túto svoju nezastupiteľnú úlohu a možno aj to je dôvodom mnohého úpadku duchovného života v našich spoločenstvách. Je medzi nami málo svedkov – kajúcnikov, ľudí ochotných a túžiacich po Božej milosti a odpustení. A že sa je z čoho kajať - to je zrejmé. Veď aj v našich duchovných spoločenstvách sú mnohé skutočnosti, o ktorých by sa nemalo ani len hovoriť. A zrejme aj to je dôvod, prečo márne čakáme na obživenie... Spoliehame sa viac na seba, svoje schopnosti a svoje zásluhy, tie však pred Božou tvárou neobstoja. Tam má zasľúbené vypočutie len pokorný človek, lebo: „Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť!“