Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. decembra 2008

Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Tento týždeň sme začali citátom: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú!“ Koniec týždňa je pri pohľade na svedkov do budúcnosti plný optimizmu. Teraz možno ešte všetko vyzerá veľmi zle, prepadáme depresiám, skleslosti, nevidíme svoju perspektívu, ba aj budúcnosť spoločenstva cirkvi je pre nás veľkou neznámou. Do toho všetkého vyvolenému národu, ale aj nám zaznieva: „Stvorím nové nebo a novú zem a prvotné sa už nebudú spomínať.“ A čo viac, pre svedkov Božej lásky je tu výzva: „Jasajte a radujte sa!“ Ďalej nasleduje krásny opis toho, čo snáď videl aj prorok Izaiáš a čo určite uvidíme ako Ježišovi nasledovníci a svedkovia aj my. A aj to je naša úloha. Hovoriť o tejto nádhernej budúcnosti, ktorá je nám pripravená. Takéto svedectvo dokáže pozdvihnúť, povzbudiť, posilniť a potešiť. Dokáže zbaviť depresií, znechutenia a dať silu ku ďalšej práci. Svedok Boží, svedok Pána Ježiša Krista verí a vie, že toto svedectvo dôjde svojho naplnenia tak, ako to zaznieva zo slov: „...ale moje slová sa nikdy nepominú!“ Môžeme sa tešiť na to, čo zaznelo aj z úst anjela Márii: „Bude kraľovať nad domom Jákobovým naveky a Jeho kráľovstvu nebude konca.“ Amen.