Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. decembra 2008

Spravodlivosť budeš sledovať, aby si ostal nažive. Nie vždy je ľahké prijať Božie plány s nami. Aké zvláštne a predivné plány mal Boh s Máriou v jej živote?! Mala sa stať matkou Božieho Syna. Pre Máriu to vlastne bola výsada, česť, obdarenie milosťou. Zároveň to však pre ňu znamenalo podstúpiť riziko z podozrenia, obvinenia a možno aj zavrhnutia zo strany snúbenca. Znamenalo to prijať riziko posmechu neveriacimi v Božiu predivnú moc. Mária všetky tieto riziká s pokorou a poslušnosťou prijala, keď nato Bohu dala súhlas: „Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova!“ V tomto je Mária pre nás veľkým príkladom. Takto vedieť prijať Božiu vôľu vo svojom živote a povedať jej zodpovedné a nie vyhýbavé ´áno´...! Keby sme sa pred Pánom Bohom a tým čo pre nás má toľko nevykrúcali, azda by sa viac Božích zázrakov dialo aj medzi nami. Predovšetkým tých zázrakov v našom živote, ktoré Pán Boh používa na našu duchovnú premenu a záchranu a tiež na budovanie Jeho diela medzi ľuďmi a ich záchranu... Božie plány s nami - to je pre nás nielen bremeno, ale najmä milosť a česť. Uč nás, Pane, pokorne ako Máriu prijímať všetko, čo máme podľa Tvojej vôle vykonať!