Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. decembra 2008

Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel. Deti už s nadšením spievajú „Vianoce sa priblížili“ a tešia sa nielen na voľné dni, ale aj na to, aké prekvapenie ich čaká pod vianočným stromčekom. Vianoce sa pre ne, s prirodzenou samozrejmosťou, spájajú s pocitom radosti. Pre dospelých je však radostné očakávanie spojené aj so starosťami, aby sa aspoň blízkym stala zrejmá naša dobrotivosť. Lebo dospelá radosť prichádza vtedy, ak potešíme iných. Vzorom je pre nás totiž náš nebeský Otec, ktorý nám prejavuje svoju dobrotivosť, keď nám dáva ten najvzácnejší a najväčší dar – svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Chce k nám prísť aj tieto Vianoce. Je nám blízko. Je Božím Darom, ktorý nám do sŕdc plnených starostí, ťažkostí a bolestí vnáša Boží pokoj. On nám hovorí: ´O nič nebuďte ustarostení, ale všetko predkladajte v modlitbách Bohu.´ Dáva nám svoj pokoj, aby sme mohli byť radostní a dobrotiví a aby skrze našu dobrotivosť bola zrejmá Božia láska. Nezabudnime nato! Dnes ani v nastávajúcich dňoch. Nech Božia láska vyžaruje zo všetkého, čo budeme robiť!