Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. decembra 2008

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnce vychádza. Na Vianoce venujeme viac pozornosti deťom. Vedia sa z Vianoc veľmi tešiť a ich radosť zase teší nás. Nielen kvôli Vianociam. Neváhame pre ne urobiť takmer čokoľvek a veľa im toho darovať. Práve na Vianoce by sme však mali myslieť na ich budúcnosť. V narodení Jána Krstiteľa aj Pána Ježiša nám Otec nebeský ukazuje, že deti patria Jemu. Nám sú zverené na to, aby sme im pomohli odhaliť poslanie, ktoré nám Otec nebeský na tejto Zemi dáva. On chce svoje deti vodiť po všetkých cestách. Chce im dať zmysel života. Chce ich použiť na svoju službu iným. Rodičia chcú mať svoje deti niekedy len pre seba alebo im chcú všetko diktovať podľa svojich predstáv. Zachariáš a Alžbeta však pochopili, že dieťa, ktoré dostali, patrí Pánu Bohu. Už meno, ktoré dostalo, bolo svedectvom Božej milosti („Boh je milostivý“). viedli ho a vychovávali s vedomím toho, že raz bude slúžiť Pánu Bohu. A Ján celým svojím životom zvestoval prichádzajúcu Božiu milosť. Využime tento vianočný čas na to, aby sme našim deťom ukázali, že Boh je milostivý! Že On je láska! A že ich svojou láskou formujme k požehnanému životu.