Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. decembra 2008

Postavím medzi ne znamenie a pošlem z nich utečencov k národom, ktoré nepočuli o mojom mene nevideli moju slávu. Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi. Pán Ježiš chcel prísť na svet, ale svet už pri Jeho narodení pre Neho nemal miesta. Môžeme sa domnievať, že všetci oslovení mali dôvody nato, prečo neprijali Jozefa s tehotnou Máriou. Ľudsky to vieme pochopiť. V dome mali veľa ľudí a veľa starostí. Nemohli predsa uprednostniť cudzích pred vlastnými. A ubytovne tiež museli dodržiavať určitý štandard a poriadok. Pán Ježiš aj dnes vstupuje do nášho sveta - plného objektívnych dôvodov a príčin, prečo Mu nemôžme otvoriť dvere svojej rodiny, či srdca dokorán. Aj dnes je odmietaný a zaháňaný na okraj záujmu, pozornosti... Príčiny sa nám môžu zdať objektívne. Dokonca aj na Vianoce je toho veľa, čo Ho zatieňuje. Čo sa zdá byť dôležitejšie a cennejšie ako On. A predsa len v Ňom je všetko, čo potrebujeme ku spáse. Odmietnutie Pána Ježiša má katastrofálne následky. Lebo len tam, kde je Pán Ježiš, sa zjavuje Božia sláva. Len tam prichádza pokoj Boží. Len tam je požehnanie a len tam vládne skutočná láska. Učme sa rozoznávať pravé a skutočné hodnoty od vedľajších a nepodstatných! Len tak pochopíme obrovský význam a cenu spásy, ktorú nám dáva jedine Pán Ježiš Kristus.