Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. decembra 2008

Pôjdeme s vami, lebo sme počuli, že s vami je Boh. Zvláštne udalosti, ktoré sa stali pri Ježišovom narodení, sa Márii zapísali do srdca. Neraz o tom rozmýšľala. Hľadala súvislosti a spájala ich s tým, čo už predtým počula, aj s tým, čo neskôr prežívala. Pri spoznávaní tohto Božieho tajomstva rástla jej viera. Viera v Pána Ježiša, ktorý nebol pre ňu len milovaným synom, ale Božím Synom, Spasiteľom sveta. Jediným Záchrancom a Pomocníkom pre hriešny svet. Stal sa Tým, kto otvára nebo aj nám, hriešnym ľuďom, aby sme sa mohli dostať do Božej slávy. To je viera, s ktorou Štefan o Pánovi Ježišovi tak ochotne a nebojácne svedčil, s ktorou sa modlil za svojich nepriateľov a vďaka ktorej videl v hodine svojej smrti otvorené nebo. Pán Ježiš predivným spôsobom zasahuje aj do nášho života. Len otvorme oči, aby sme to mohli vidieť! Zachovajme si to vo svojom srdci a premýšľajme o tom! Veď vianočné sviatky sú jedinečnou príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, ako veľmi nás náš nebeský Otec miluje. A tiež na to, aby sme si uvedomili, že o tom treba neustále vydávať svedectvo.