Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. decembra 2008

On, Hospodin, je náš Boh, po celej zemi Jeho súdy. Náš reformátor, Martin Luther, charakterizoval lož týmito slovami: „Lož je ako snehová guľa: čím dlhšie ju niekto gúľa, tým väčšmi rastie.“ Keď sa hlbšie zamyslíme nad týmito slovami, zistíme, že Luther mal pravdu. Klamstvo sa rozmáha aj v súčasnosti. Niektorí rodičia si ani neuvedomujú, ako učia klamať svoje vlastné deti. Stáva sa to najmä vtedy, keď deťom niečo sľúbia a svoje slovo nedodržia. Deti sú sklamané a neskôr aj oni preberajú takéto správanie od svojich rodičov. A klamanie sa pre nich stane niečím úplne prirodzeným. Najprv je to len jedna lož, potom druhá, tretia a nakoniec to už človek, ktorý je naučený klamať, robí automaticky. Vzniká z toho jedna obrovská snehová guľa klamstva, ktorá tlačí najmä jeho srdce a človek je veľmi nespokojný. Pánu Bohu sa takéto počínanie nepáči. Čítame o tom aj v Prvom liste Tesalonickým (4,6). Svojich blížnych nemáme klamať, pretože je to hriech. Každý sa raz bude za svoje správanie zodpovedať pred Pánom Bohom. Hovorí o tom aj Žalm 105,7. Každá lož raz vyjde najavo. Učme teda svoje deti a mládež hovoriť pravdu! V evanjelickom spevníku o pravde spievame nasledovné slová, ktoré sú pre nás všetkých veľmi poučné: „Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil, večné On pre podlosť peklo podpálil. Kto ctí pravdy Božskej Božské zákony, tomu moja pieseň slávou zazvoní.“