Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. januára 2009

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu. V nazaretskej synagóge sa oči všetkých upierali na Pána Ježiša, keď po prečítaní slov z Izaiášovho proroctva (Iz 61,1-2) tieto slová vztiahol na seba. Nech sú aj naše oči v tomto novom roku už od prvého dňa upreté na Pána Ježiša, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky. Tak nám aj rok 2009 bude vzácnym rokom Pánovým, nech nám prinesie ktokoľvek. Veď sa nám v ňom bude zvestovať evanjelium, radostná zvesť o milosti Božej v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi a Spasiteľovi, ktorý nás urobí bohatými v Bohu. V Ňom nájdeme ten najdrahší poklad, získame tú najvzácnejšiu perlu a budeme môcť vyznávať slovami piesne z Evanjelického spevníka (ES446,1): „Nič nemám milšie, / nad iba drahšie, / keď Ťa mám, všetko mám, Pane Ježiši.“ Do nového roku si navzájom želáme len to najlepšie. Mnohým sa priania vyplnia a budú úspešní – či v práci alebo v rodine, ale srdcia mnohých poznačia aj rôzne sklamania či žiale. Pohľad viery na Pána Ježiša však i vtedy prinesie uzdravenie, pozdvihne klesajúcich, poteší smútiacich, nikdy nedá zúfať. Všetci budeme žiť v zajatí hriechov, ale evanjelium milosti nám prinesie odpustenie hriechov, a tak prepustenie, vyslobodenie. Ono nám otvorí duchovný zrak, aby sme si Hospodina stále stavali pred seba a v istote, že On je s nami, sa nikdy nesklátime.