Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. januára 2009

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou. Pri vstupe do nového roka si kladieme rôzne otázky, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Aký bude? Čo nás čaká? Čo pre nás Pán Boh pripravil? Čo urobíme? Na dnešný deň sa nám ponúka text o Jánovi Krstiteľovi. Je plný údajov, rokov, historických postáv. Mnohí takéto údaje považujú za zbytočné. Potom prichádza to dôležité: Boh prehovoril k Pánovi. Táto udalosť nevisí vo vzduchu, ale je zaradená do histórie. Medzi formalitami je vzácne posolstvo: Boh hovorí. Ak by sme zmenili údaje v 1. a 2. verši za naše, pokračovanie by bolo rovnaké: Boh hovorí ku každému jednému z nás. Dnes, aj po celý rok. Aj toho roku nás stretne mnoho formalít. Mnoho vecí, ktorým by sme sa najradšej vyhli, ktoré by me radšej nezažili. Je však treba, aby sme počúvali vzácny Boží hlas. On nás chce a bude viesť. Cez Jeho Slovo, modlitby, spoločenstvo s ostatnými. Čo nás čaká? – to presne alebo vôbec nevieme. Jedno je isté: Pán Boh nás nenechá bez informácií. On k nám chce a bude hovoriť. Počúvajme!