Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. januára 2009

My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Človeku sa v živote všeličo prepečie. Niekedy prejde jednoducho situáciami, cez ktoré by prejsť možno ani nemal. Na gymnáziu som sa štyri roky učil angličtinu, ale veľa sa toho na mňa nenalepilo. Myslím si, že naša profesorka to v druhom ročníku so mnou vzdala. Ale na vysvedčení v štvrtom ročníku som mal dvojku. Pamätám sa, ako som nastúpil do prvého ročníka na bohosloveckú fakultu a hneď na začiatku semestra sme písali vstupný test z angličtiny. Podľa výsledkov nás mali zaradiť do skupín, buď k začiatočníkom, alebo pokročilým. Biblicky by som to nazval vyčistenie zrna od pliev. Asi nemusím písať, v ktorej kategórii som skončil. Na toto som si spomenul, keď Ján Krstiteľ hovoril o Pánovi Ježišovi, že si vyčistí humno a roztriedi ľudí tak, ako sa triedi zrno od pliev. Nám môže veľa vecí v živote prejsť, možno tak, ako mne angličtina na gymnáziu, ale pri týchto slovách Pána Ježiša si uvedomujem, že raz príde čas, keď človek nezamaskuje svoju bezbožnosť a neveru. Že príde čas, keď to množstvo ľudí okolo nás aj sami Pán Ježiš vyčistí a roztriedi na tých, ktorí boli užitoční a tých, ktorí prežili svoj život ako plevy. Do toho času sa môžeme hrať na zbožných a ešte veľa sa nám toho prepečie, ale tento deň sa pomaly blíži. Myslime na to aj dnes.