Slovak Czech English German Polish

Utorok, 06. januára 2009

Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme. Príbeh o mudrcoch z východu klaňajúcich sa pred malým dieťatkom v Betleheme všetci veľmi dobre poznáme. Aj keď nie je jednoduché predstaviť si to. Keď si pozriete večer oblohu a uvidíte nejakú hviezdu, je ťažké povedať, nad ktorým domom zastala. Nehovoriac o tom, koľko malých detí bolo v tej dobe v Betleheme. Ako títo muži vedeli nájsť to správne dieťa a tú správnu matku? A ak to mal byť významný človek, ako došli k maštali, keď v Jeruzaleme vbehli priamo do paláca? Na tieto otázky nepoznám odpoveď. Uvedomujem si však, že to musela byť ohromná sila, ktorá ich hnala toľko kilometrov, aby nakoniec prišli pred biednu maštaľ a odovzdali cenné dary chudobným rodičom. Orientácia bola vtedy veľmi dôležitá vec. To isté platí dnes aj pre nás. Nájsť Ježiša Krista v spleti informácií, v množstve pohľadov a názorov, nie je jednoduché. Nájsť Ježiša a Jeho slovo, keď je toľko možných výkladov a interpretácií je skutočne komplikovaná záležitosť. Viem však jedno, že aj nás musí hnať dopredu túžba a dhodlanosť nájsť svojho Spasiteľa. A tu platí, že ak ho budeme hľadať celým srdcom, dá sa nám nájsť.