Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. januára 2009

Mojžiš im povedal: Pripusťte si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám... Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás netýka, ale je to váš život. Možno sa vám zdá táto otázka hlúpa. Veď počúvať vie každý, kto nemá problémy so sluchom. Ale viete počúvať bez ohľadu na toho, kto hovorí? Raz som sedel v kostole a počúval vynikajúcu kázeň jedného zo svojich kolegov. Hovoril v nej o zmierení a láskavom postoji človeka. Chvíľu som pozorne sledoval a potom sa mi začali vynárať všetky konflikty, do ktorých bol zapojený, rôzne jeho reakcie, ktoré prilievali oheň do problémov v našej cirkvi. A vtom som sa zrazu úplne stratil. Neviem už jej záver, pretože som sa dostal do situácie, keď som mu v mysli na každé jeho dobré slovo i dobrú myšlienku odpovedal: „Tak presne takto si vtedy a vtedy reagoval.“ Výsledok bol taký, že po bázni som bol nie poučený, ale na tohto kolegu nahnevaný. Napadlo ma, či sa vôbec dá počúvať a nemyslieť na to, kto tieto slová hovorí? Som farár a chcem, aby ľudia počúvali, keď zvestujem Božie slovo. Ale pravda je taká, že keby som bol aj na seba taký kritický, tak pri každej mojej vete by som si vedel spomenúť na to, kde som zlyhal, zaváhal, zradil, či zachoval sa nesprávne. Každý, kto zvestuje Božie slovo, je omylný človek. A ak by som mal kázať iba o tom, v čom som nezlyhal, asi by som musel byť ticho. Jediná možnosť aj pre mojich poslucháčov je, že budú počúvať a nebudú si predstavovať chyby toho, kto hovorí.