Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. januára 2009

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije! Viete o tom, že ľudia vo vysokom postavení sa musia ukrývať? Je to vážne tak. Hneď ako dostanete miesto, z ktorého máte veľký vplyv, už vás niekto o niečo žiada: „Prihovorte sa, vybavte, zariaďte, veď sme známi, sme rodina, aj ja som vám veľakrát pomohol.“ A toto už potom nemá konca-kraja. Aj Pán Ježiš sa dostal do podobnej situácie, keď prišiel do mesta Nazareta, kde odmalička vyrastal. Všetci od Neho čakali nejaký div. Doslovne čakali, že sa niečím zázračným predvedie. Ale nestalo sa. Akoby ich bol v tej chvíli všetkých prekukol. V Nazarete neurobil žiaden div. Najprv všetci na Jeho slová svorne pritakávali, potom ho išli zhadzovať zo skaly. Od veľkej lásky a popularity je veľmi blízko k veľkej nenávisti. Toto boli náznaky protekcionalizmu, ktorý Pán Ježiš hneď v začiatkoch odmietol. Nie je jednoduché mať v rukách moc. Na jednej strane zodpovednosť, na strane druhej množstvo tých, ktorí vás tlačia k niečomu, čo nie je celkom čisté. Čo má kresťan urobiť? Ako si má vybrať? Odmietnuť pomoc priateľom, alebo byť poctivý a čestný vo svojej práci? Toto je oblasť, v ktorej sme raz na jednej a raz na druhej strane. Najrozumnejšie by bolo začať od seba. Možno aj tým, že nič nečestné nebudem žiadať od svojich priateľov. A potom môžeme dúfať, že aj oni budú takíto k nám.