Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. januára 2009

Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi Prešli tri či štyri mesiace odvtedy, čo som kázal na jednom z našich evanjelických gymnázií. Farári asi vedia o čom hovorím. Je to ťažké miesto na zvestovanie Božieho slova. Kázať v nedeľu v kostole je veľmi jednoduché. Všetci sú ticho a tvária sa, že počúvajú. Dokonca aj tí, čo spia, sa tvária, že počúvajú. Ale kázať 400 alebo 500 študentom je trochu iné. Ak ich zaujmete, sú ticho, ak nie, netúžite po ničom inom iba skončiť, pretože sa začnú medzi sebou baviť a ten hluk sa už iba zväčšuje a nedá sa zastaviť. Nemôžem povedať, že som bol veľmi úspešný, ale keby som urobil nejaký zázrak, určite by počúvali, určite by som ich zaujal. A vtedy mi napadlo, že Pán Ježiš bol na tom oveľa lepšie. Urobil div a každý počúval s otvorenými ústami a čakal, čo bude. Pozrite si však dopodrobna dnešný text a zbadáte, že Ježišova reč bola mocná skôr, ako urobil akýkoľvek div. Ježiš nezaujal Svojich poslucháčov zázrakom, ale slovom, ktoré bolo mocné a dotýkalo sa sŕdc ľudí. V našich kostoloch sa nestretnete bežne s nejakými zázrakmi, ale dôležité je, aby sme sa stretali s mocným Kristovým slovom. A nielen v kostoloch, ale aj doma, keď si Božie slovo otvoríte.