Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. januára 2009

Tvoji mŕtvi budú žiť. Pamätáte sa na moment niekedy v detstve, kedy ste si uvedomili, že nie ste stredom sveta a vesmíru? V našom živote je obdobie, kedy si uvedomíme, že sú ľudia, ktorí sú dôležitejší, ako my; sú dospelí, ktorí sú múdrejší a bohatší ako naši rodičia, atď. Pre niekoho je to veľmi pokorujúce a ťaživé. Ježiš pred Jánom Krstiteľom dobrovoľne ustupuje z pozície toho dôležitejšieho. Chce nás naučiť postoju, ktorý prináša do nášho srdca pokoj a slobodu. Vždy je tu Ten, ktorý je dôležitejší ako hocikto z ľudí na zemi. Je tu Otec v nebi, ktorému patrí prvé miesto. On určuje poriadok medzi ľuďmi, On určuje miesto v živote. Ak tento poriadok prijmem, nevadí, že dnes budem hore, zajtra spolu, pozajtra vpravo a o deň na to vľavo. Dôležité je, že budem tam, kde ma chce mať Pán Boh a kde pre mňa má určité poslanie. Som dôležitý do takej miery, do akej sa nechám vtiahnuť do najdôležitejšej úlohy môjho života – byť Božím dieťaťom. Nedeľa je zvlášť vhodným dňom, kedy Pánu Bohu môžeme vyjadriť, aký dôležitý a významný je pre nás jedine On!