Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. januára 2009

Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Evanjeliá hovoria o množstve ľudí, ktorých Ježiš uzdravil. Ale niektoré uzdravenia sú opísané zvlášť podrobne. Pri viacerých si môžeme všimnúť spoločný rys – ľudia, ktorých Ježiš uzdravil, boli hneď schopní akcie. Porazený si odniesol lôžko, aby dokázal Ježišovu moc. Slepý vydával svedectvo o Ježišovi (J 6). A uzdravená Petrova svokra hneď vstala a posluhovala im. Zrejme nezačala hovoriť kázne a vykladať Písmo. Celkom iste šlo o obsluhu v podobe pohostenia. V tom bola doma. To jej bolo vlastné. Je pondelok, začiatok týždňa. Petrova svokra je pre nás výzvou, aby sme nečakali so službou Pánovi Ježišovi do najbližšej nedele, ale aby sme Mu slúžili už dnes a teraz. Každý tým, v tom sme dobrí.V každom jednom cirkevnom zbore je množstvo rôznych služieb, ktorými môžeme „pohostiť“ svojich blížnych. Ak nám nenapadne nič iného, tak okamžite, ako vyjdete z domu sa môžete usmiať a milo prihovoriť niekomu zo svojich susedov. Je to pre nás príliš malá služba? Alebo je až taká náročná, že ju nezvládneme? Je to prvý rok ku ďalšej službe lásky. A pritom to nič nestojí, len nechať sa uzdraviť dotykom Pána Ježiša.