Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. januára 2009

Ľud môj neposlúchal môj hlas. Preto som ich vydal zatvrdilosti ich srdca, aby chodili podľa vlastných rád. V jednej populárnej piesni spevák spieva, že nechce nič ľahké, rýchle, skrátené, jednoduché“, ale radšej ťažké, skutočné a zložité. Vyjadruje odmietnutie dnes tak obľúbeného pohodlného štýlu života, kde sa všetko dá nejako skrátiť a zjednodušiť. Sú však veci, ktoré pochopíme až vtedy, keď prenikneme do hĺbky. Peter to najprv musel pochopiť prostredníctvom svojej profesie – rybolovu. V blízkosti Pána Ježiša však hneď pochopil, že Ježišovi išlo aj o inú hlbinu – hlbinu jeho duše. Čo je skryté v najhlbších záhyboch našej duše? Príbeh nám to hovorí veľmi otvorene. Je tam hriech. Tajne zakuklený a rozosievajúci vírusy zloby do všetkých možných oblastí nášho života. Ježiš vidí do hĺbky môjho srdca. Toto poznanie môže byť zdrvujúce, ak by sme si chceli pred Ježišom zachovať dobrý imidž. No poznanie, že Ježiš vo mne číta ako v otvorenej knihe, môže byť aj veľmi oslobodzujúce. Keď si uvedomím, že pred Ním nemusím nič skrývať, ale ani Mu nič vysvetľovať. On rozumie aj tomu, že som hriešny a prišiel na svet na to, aby mi pomohol dostať sa von zo sietí môjho hriechu. Preto rád odrazím na hlbinu s Ježišom. On vyčistí to, čo má byť čisté a uzdraví to, čo je choré.