Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. januára 2009

Pane, nezahub Svoj ľud a Svoje vlastníctvo, ktoré si vykúpil Svojou veľkou mocou! O Wilhelmovi Buschovi sa hovorilo, že v druhej alebo tretej svete rozhovoru plynule prejde na tému o Pánovi Ježišovi. Mal Pána Ježiša plnú hlavu, vnímal Ho ako stredobod svojho života, a tak ho stále ťahalo hovoriť o Ježišovi, ktorého považoval za najdôležitejší predmet rozhovoru. O čom hovoril Ježiš? Zdá sa nám, akoby priveľmi často hovoril o hriechu. Prinesú k nemu chorého a on mu odpúšťa hriechy. Privedú k Nemu hriešnicu, aby ju odsúdil a On pripomenie hriechy všetkým okolostojacim „sudcom“. V Lukášovom príbehu je reč o povolaní Matúša za učeníka a znovu Jeho reč vrcholí slovami: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa.“ Slovo hriech nepatrí do slovníka moderného človeka. Napriek tomu hriech zostáva naším najvážnejším problémom. Podľa Ježišovho videnia dokonca oveľa vážnejším ako telesné choroby. Skúsme to zobrať vážne a dovoľme Ježišovi, aby sa postaral aj o naše hriechy, aby nás z nich uzdravil a vytiahol z ich vplyvu. Potom pochopíme, že hovoriť o Ježišovi je skutočne témou číslo jedna.