Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. januára 2009

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. Čo je pre kresťana správnejšie, postiť sa či užívať dary Božie? Boli časy, kedy si nad touto otázkou lámali hlavy mnohí ľudia. Dodnes existujú kresťania, ktorí sa snažia svojich spoluveriacich presvedčiť, že práve ich spôsob odriekania sa alebo ich spôsob užívania si radostí z Božích darov je ten najsprávnejší. Jedni radia nepiť, ďalší nepozerať televíziu alebo nespievať svetské piesne. Ak to tak robíme, sme vraj dobrými kresťanmi. Náš príbeh hovorí niečo iné. Pre kresťana je najdôležitejšie zostať v blízkosti Pána Ježiša. S Ním môžeme prežiť aj radosť, aj trápenie. S Ním môžeme aj vďačne užiť dary, ktorými On robí náš život krajším. Keď to budeme robiť s vedomím, že je pri nás, bude to najlepším sitom, ktoré preoseje vhodné od nevhodného. A keď sa čohosi nebude dostávať, Ježišova prítomnosť nám bude pomocou v prekonaní nedostatku. Overme si Pavlovu skúsenosť: „Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom pocvičený: sýty byť aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (F 4,12)