Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. januára 2009

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Najviac túžime po prítomnosti Pána Ježiša, keď je nám ťažko. Vtedy vieme kde a ako Ho nájdeme. To aj robíme. Ale ako je to s nami vtedy, keď sa tešíme, keď niečo oslavujeme?! Aj vtedy chceme, aby bol Pán Ježiš s nami? Pozývame Ho do svojho domu, do svojho manželstva, do svojej rodiny? Príbeh v Káne Galilejskej hovorí o tom, že my, ľudia, nevieme ako skončia naše radosti. Ak nie je aj v nich prítomný Kristus, môže to nakoniec znamenať problém. A preto nielen žiale a trápenia, ale aj radosti prežívajme s Ním. Dnešná nedeľa nás ku každodennému životu v starostiach i v radostiach s Kristom pozýva. Ak sme tak doteraz nežili, skúsme to! Ak tak žijeme, svedčime o tom našim bratom a sestrám.