Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. januára 2009

Ajhľa, ako je hlina v rukách hrnčiarových, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. Byť verným Bohu znamená budovať Božie kráľovstvo, ukazovať Boha vo svojom živote. Len si dobre prečítaj dnešný text. Dokážeš takto žiť? Takto reagovať na zlobu druhých? Byť milým ku všetkým, pomáhať tým, ktorí ti to nijako nemôžu splatiť?! Ja to určite nedokážem, hoci by som aj chcela! Pokúšam sa o to, ale vždy musím priznať, že je to nad moje sily. To dokáže len JEDEN. Pomáha tam, kde je chudoba, bieda, beznádej a neočakáva odmenu. Nastavuje tvár tým, ktorí Ho bijú a pľujú na Neho. Kráča cestou odsúdenca a žehná Svojim nepriateľom aj v bolestnej smrti – tam na kríži. Obetuje Svoj život z dobrotivosti voči človeku. Je to obdivuhodná sila. Je to Božia sila, sila lásky. Boh dáva túto silu aj nám, ostatným Svojim deťom. A preto aj my môžeme nájsť pokoj, šťastie a radosť v Jeho pomoci, ktorú druhým z Jeho lásky poskytneme.