Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. januára 2009

Ja som urobil zem, i človeka som stvoril na nej. My vždy rýchlo posúdime druhého. Vidíme na ňom všetky chyby. Nevnímame tie svoje. Preto sa nám tak ťažko odpúšťa. Keby sme kritickejšie hľadeli na seba, boli by sme pokornejší. Pokora je pre človeka jediné správne východisko pre službu druhým. Len ten, kto pozná dokonalého Boha, vidí svoju nedokonalosť. A vie, že tento dokonalý Boh neposudzuje. Je milosrdný a chce, aby sme aj my boli takými. Aby sme boli štedrí a iných pokladali za hodnejších od seba. Predovšetkým hodných našej služby. Keď sú totiž hodní toho, že im poslúžil Boh, keď za nich vydal Svojho Syna, môžeme sa k nim „skloniť“ aj my. Zdajú sa nám všelijako nedokonalí, nemožní? Nemôžeme ich zmeniť? Ale môžeme zmeniť seba. Svoj pohľad na druhých. Zmena prichádza skrze lásku. „A potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom.“ (Lk 6,42).