Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. januára 2009

Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. Zdá sa, že Podobenstvo o strome hovorí o predurčení. V skutočnosti však hovorí o tom, že naše slová a činy sú ako ovocie. Sú viditeľným obrazom nášho vnútra, našich myšlienok. Skôr, či neskôr sa ukáže, čo si v skutočnosti myslíme, z čoho žijeme, čoho je plné srdce. Istý čas sa síce môžeme zdať pobožnými a dobrými ľuďmi, ale to len dovtedy, kým sa nestretneme s Ním. So skutočným Pánom neba zeme, ktorý vie, kto a akí v skutočnosti sme. Vie, na akom základe sme postavili dom nášho života. Či sme podobní múdremu alebo nerozumnému človeku. Keď si pozeráme rôzne domy, možno by sa nám práve taký pekný dom na pláži zapáčil. Určite sme však videli, čo dokáže vietor a dážď – hurikány, uragány, tornáda, tsunami. Vždy ma prepadá hrôza, keď počujem slová: „... a pád toho domu bol veľký.“ Všetko vyšlo nazmar. No nie sú to len materiálne škody. Tie sa dajú nahradiť. Ide o život človeka. A ten je nenahraditeľný.