Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. januára 2009

U Teba je prameň života a v Tvojom svetle svetlo vidíme. Nie je to nič zvláštne, že aj veľkí duchovní vodcovia sa dostávajú do pochybností. Ján už bol niekoľko mesiacov vo väzení a nevidel znaky príchodu Božieho kráľovstva skrze Pána Ježiša. Jeho pochybnosti tlmočili dvaja jeho učeníci: „Ty si Ten, čo mal prísť, a či iného čakať?“ Odpoveď Pána Ježiša: „Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli...“ Potom venuje päť divov: pri slepých, chromých, malomocných, hluchých a mŕtvych. Výpočet končí: „... chudobným sa zvestuje evanjelium.“ Prvých päť divov sa týka sociálnej práce, ale šiesty – evanjelium sa týka celej osobnosti a má dosah na večnosť. Margaret Sangsterová rozprávala kolegyniam o chlapcovi, ktorého objavila na ulici veľkomesta. Pred niekoľkými mesiacmi ho zrazilo auto a nebol náležite ošetrený. Vzala ho k ortopédovi, ktorý mu operoval obe nohy. Po dvoch rokoch prišiel navštíviť Margaret do jej úradu už bez barlí. Po niekoľkých rokoch sa jej kolegyne pýtali: „Kde je mladík teraz a aké má povolanie?“ Margaret odpovedala: „Je vo väzení pre hrozný čin, ktorý neskôr spáchal.“ Potom s pohnutím a ľútosťou dodala: „Urobila som chybu. Naučila som ho chodiť, ale nie to, kde a ako má chodiť. Neviedla som ho k Spasiteľovi.“