Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. januára 2009

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia. Po odchode Jánových učeníkov Pán Ježiš vysoko ocenil službu Jána Krstiteľa. On je vyvrcholením galérie Božích prorokov ako najväčší prorok, ktorý bol poctený tým, že bol hlavným „manažérom“ prípravy cesty Mesiáša na zemi. Ako však potom môžeme chápať slová: Ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než on? Ján Krstiteľ bol hlásateľom kráľovstva Pána Ježiša. Tí, ktorí po Jánovi Krstiteľovi uverili v Pána Ježiša, sú už deťmi Božími! „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno“ (J 1,12). Veriaci žijú v kráľovstve Pána Ježiša a On ich nazýva Svojimi priateľmi. Veľakrát som počul vetu: „Pretože nás všetkých stvoril Pán Boh, všetci sme Božie deti.“ Je to omyl. Všetci ľudia na zemi sú Božie stvorenia, Božími deťmi sa však môžeme stať len cez vieru v Pána Ježiša. Len tak sme Ho cez pokánie prijali, dal nám moc a právo stať sa Jeho deťmi a priateľmi. Aká je to výsada!