Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. januára 2009

Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy. Farizeus, ktorý pozval Pána Ježiša do svojho domu, mal iste veľké náboženské vedomosti. Preto uvažoval: „Keby tento bol prorok, vedel by, že žena, ktorá sa do dotýka, je hriešnica.“ Akosi pozabudol aj na pohostinnosť z Mojžišových kníh (napr. 5M 10, 19 a iné). Neprejavil úctu Majstrovi: nedal Mu vody na umytie a utretie nôh, nepobozkal Ho pri príchode, a ani Mu nepomazal hlavu olejom. Na nič z týchto vecí nezabudla táto opovrhovaná žena: zmáčala Mu nohy slzami, utierala vlastnými vlasmi a neprestala Mu bozkávať špinavé nohy. Nie hlavu, ale nohy Mu mazala masťou. Aby farizeus získal správnu predstavu o sebe, Ježiš mu povedal príbeh dvoch dlžníkov, ktorým veriteľ odpustil dlhy (menší a väčší). Viac ho miloval ten, ktorému viac odpustil. Dovtedy si farizeus myslel, že je oveľa menej hriešny ako verejná hriešnica. Teraz mohol pochopiť, že je viac hriešny, lebo menej miloval Majstra ako ona. Výsledok sa zlomil na láske k Pánovi Ježišovi. Ako veľa sa môžeme dnes z tohto textu naučiť? Pána Ježiša zaujíma predovšetkým to, či Ho miluješ. To sa opýtal trikrát aj Petra po jeho zlyhaní (J 21,15-17). V muzikáli Fidlikant na streche sa po mnohých rokoch manželstva pýta mliekár svojej manželky Goldy, či ho miluje. Golda vypočítava, čo všetko pre neho robí: varí, perie, vedie domácnosť, vychováva dcéry... Toho to neuspokojí dovtedy, kým mu neodpovie, že ho miluje. Takúto odpoveď čaká aj od teba Boží Syn.