Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 01. februára 2009

Jonatán ... odišiel k Dávidovi ... a dodal mu odvahu dôverou v Boha.

Register to read more...

Pondelok, 02. februára 2009

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Utorok, 03. februára 2009

Vyrozprával som svoje cesty – a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanovenia.

Register to read more...

Streda, 04. februára 2009

Izraelci sa navrátia, budú hľadať Hospodina, svojho Boha, pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k Jeho dobrote v posledných dňoch.

Register to read more...

Štvrtok, 05. februára 2009

S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem.

Register to read more...

Piatok, 06. februára 2009

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.

Register to read more...

Sobota, 07. februára 2009

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami!

Register to read more...

Nedeľa, 08. februára 2009

Hospodin bol s Jozefom; a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

Register to read more...

Pondelok, 09. februára 2009

Chváľte Boha pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!

Register to read more...

Utorok, 10. februára 2009

Otec zvestuje synom, že si verný.

Register to read more...

KALENDÁR