Slovak Czech English German Polish

Február

Nedeľa, 01. februára 2009

Jonatán ... odišiel k Dávidovi ... a dodal mu odvahu dôverou v Boha.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. februára 2009

Pondelok, 02. februára 2009

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. februára 2009

Utorok, 03. februára 2009

Vyrozprával som svoje cesty – a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanovenia.

Čítať ďalej: Utorok, 03. februára 2009

Streda, 04. februára 2009

Izraelci sa navrátia, budú hľadať Hospodina, svojho Boha, pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k Jeho dobrote v posledných dňoch.

Čítať ďalej: Streda, 04. februára 2009

Štvrtok, 05. februára 2009

S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. februára 2009

Piatok, 06. februára 2009

Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.

Čítať ďalej: Piatok, 06. februára 2009

Sobota, 07. februára 2009

Bóaz povedal žencom: Hospodin s vami!

Čítať ďalej: Sobota, 07. februára 2009

Nedeľa, 08. februára 2009

Hospodin bol s Jozefom; a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. februára 2009

Pondelok, 09. februára 2009

Chváľte Boha pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť!

Čítať ďalej: Pondelok, 09. februára 2009

Utorok, 10. februára 2009

Otec zvestuje synom, že si verný.

Čítať ďalej: Utorok, 10. februára 2009