Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 01. februára 2009

Jonatán ... odišiel k Dávidovi ... a dodal mu odvahu dôverou v Boha. Evanjelium je stále to isté, ale časy, doba a kultúra sa menia. Dnes máme to privilégium vidieť najhektickejšie zmeny všetkých čias. Najhorším aspektom týchto dní je, podľa môjho názoru, globálny hyperinformačný útok smerovaný na hlavu človeka. Ak je Biblia nadčasovým Božím posolstvom pre človeka, kľúčovým sa aj dnes stáva vzťah k tomuto Slovu. Máme ho dostatočne v pozornosti? Máme na Bibliu denne dosť času? Berieme tie slová vážne, sú podnetom k zmenám našej duše, alebo len akýmsi utišujúcim čítaním, ktoré nás v dnešnom chaose ako-tak drží nad vodou. Nasledujúcich sedem úvah bude mať spoločného menovateľa. Bude to krátky seriál inšpirácií povzbudzujúcich k zmene nášho vzťahu k Božiemu slovu. Rozhovor Pána Ježiša so sadukajmi zreteľne odkrýva sklony a povahu človeka: všímame si denne množstvo nepodstatných detailov života a svoju ľudskú múdrosť vieme použiť pri skúmaní čohokoľvek. Ak však ide o hlboké otázky duchovného sveta, správame sa ako nezodpovedné deti. znameniach časov hovorí Biblia veľmi veľa. Už v knihách prorokov je množstvo obrazov o tom čo bude. Izaiáš prorokuje o príchode mesiáša veľmi detailne. Vtedajší znalci zákona to nemohli prehliadnuť. A stalo sa! V čom spočívala ich duchovná slepota? A čo my dnes? Evanjeliá zaznamenávajú mnohé výroky Pána Ježiša hovoriace o konci časov, konci života človeka, o príznakoch dozrievania sveta spejúceho ku koncu. Tieto texty nás majú aktivizovať k bdelosti, aby sme ich očakávali ako vyvrcholenie života, konečné víťazstvo a naplnenie toho, v čo sme verili. Bdelosť a radostné očakávanie by mali narastať v našom vedomí čím viac sa blíži deň konca.