Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. februára 2009

Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil – znie výrok Hospodinov. Ak by roľník sial tri štvrtiny obilia zbytočne, zrejme by ho po nejakom čase jeho priateľ alebo nadriadený upozornil slovami: ...načo toľko plytváš tým zrnom. Veď iba jedna tretina sa ti ujme. To máš toľko obilia, aby si takto rozhadzoval? Boží rozsievač to však robí. Seje s obrovskými stratami. Doslova plytvá semenom! Robí tak preto, lebo vie, že v každom zrnku je život a iba ak bude zasiate do zeme, bude môcť vyrásť. Čo je dnes tým zrnom a kde sa najviac rozsieva? Klamali by sme sa, hľadajúc odpoveď na túto otázku niekde na seminároch alebo konferenciách. Tou najväčšou zásobárňou semienok života je totiž tvoja Biblia. To je doslova sýpka života. Ak ju denne neotváraš, zostáva stvoriteľské slovo zamknuté a nepoužité. Boh-Rozsievač má nepochybne aj iné možnosti, ako Svoje slovo rozsievať, napríklad prostredníctvom kázní, príhovorov, výkladov, prostredníctvom rádia, TV a internetu. Tým najdôležitejším však stále zostáva Jeho zjavenie v Biblii. Jeden z najväčších darov reformácie bol preložený do jazykov mnohých národov. A navyše, veľmi často si v našej cirkvi hovoríme, že sme cirkvou Slova. Slovo Božie však končí svoju úspešnú púť až v zemi. Úrodnej a prijímajúcej, kde nájde vhodnú pôdu pre rast. A to je cieľ. Nestačí byť znalcom zákona a citovať jeho pasáže. Nestačí byť znalcom doktrín. Je potrebné činiť vôľu Otca tak, ako nám ju predkladá v Písme. Potrebujeme „učiniť“ Slovo Božie stredom našej osobnej spirituality a bude sa diať pokánie – naša premena na Boží obraz. Ako jednotlivca, tak aj cirkvi.