Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. februára 2009

Vyrozprával som svoje cesty – a Ty si ma vyslyšal; vyuč ma svojim ustanovenia. Pán Ježiš pokračuje ďalej. Vykresľuje absolútne nelogický obraz. Svetlo pod posteľou! Zapaľujeme svoje srdce prostredníctvom počúvania a čítania Biblie, aby sme to potom všetko ukryli a zatvorili v sebe. Ale to je ten najväčší OMYL kresťanstva. Akoby sme my ľudia verili, že to všetko, čo nám Boh daroval, urobil a povedal, má zostať našou súkromnou vecou, našou vnútornou záležitosťou. Výzva deliť sa o poznanie Boha, dobrú správu, Jeho lásku, dobrotu, pokoj so všetkými okolo nás je radikálnou Božou vôľou. Ježiš nás výrazne napomína: hľaďte, ako počúvate, aby ste nepočúvali iba to, čo sa vám páči. Obraz svietnika je misijným symbolom. Potrebujeme si úprimne a v pravde odpovedať na otázku, či svieca našich zborov je zapálená a stojí na svietniku, aby videli svetlo všetci žijúci okolo. Misia má byť vyjadrením vernosti slovu Pána Ježiša. Syn človeka prišiel, aby hľadal, čo bolo zahynulo. Každý, kto nasleduje Pána Ježiša, musí ísť tam, kde by aj dnes išiel – medzi ľudí, ktorých životy nie sú zachránené. Modlime sa za zmenu, otvorenie sa navonok a zmenu našich zborov v službe svetu.