Slovak Czech English German Polish

Streda, 04. februára 2009

Izraelci sa navrátia, budú hľadať Hospodina, svojho Boha, pribehnú s bázňou k Hospodinovi a k Jeho dobrote v posledných dňoch. Práve stojíme pred radikálnym činom viery. Strach v Ježišovej prítomnosti. Je to možné? Tak povedzme, že by učeníci boli sami. Ale v ich tesnej blízkosti spal On. V skutočnosti aj my niekedy žijeme tak, ako keby Ježiš zaspal a nebol pri plnom vedomí. Máme strach, že úplne nekontroluje situáciu, a preto berieme do rúk kormidlo sami. Pán Ježiš nás vo Svojom Slove ubezpečuje, že bude s nami. „Som s vami až do skonania sveta,“ sľubuje Pán. Hovorí nám, že On bude verný, ak aj my zostaneme verne s ním. Strach vždy ochromuje našu vieru. Je prejavom našej slabej ľudskej prirodzenosti, ktorá sa chveje vždy, keď sa vlny životy začnú hýbať a my strácame pokoj a istotu. Nebezpečenstvo, ktoré sa objaví v našom živote, vyskúša, na čo sa spoliehame a aká aktívna je naša viera v Boha. Mnohokrát zachraňujeme svoju kožu do posledných síl, a až potom povoláme na pomoc Pána. Odovzdávať svoj život do mocných Božích rúk – s dôverou, že On nás prevedie cez všetky úskalia a nebezpečenstvá života – je prejavom odovzdanosti a poslušnosti slovám Pána Ježiša.