Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. februára 2009

S tebou však neurobím koniec, ale potrestám ťa v medziach práva; no bez trestu ťa nechať nemôžem. Aj na tomto príbehu vidíme, ako Ježiš so súcitom pristupuje k človeku, ktorý mal akútnu potrebu pomoci a záchrany. Vidí človeka zbaveného ľudskej dôstojnosti, ovládaného šialeným duchom a zvrchovane prikazuje celej légii démonov, aby z neho odišli. K akej praktickej aplikácii nás môže dnes vyzývať tento text... Možno ste už niekedy čelili ťažkej a zložitej situácii, ktorá sa podobala tejto. Duševne chorý človek, alkoholik, závislý narkoman, nenávistný rasista. Cítili ste sa určite bezmocní akokoľvek zasiahnuť, postaviť sa a čeliť tomuto zlu. Áno, videl som už modliť sa a vyháňať démonov v iných cirkvách, ale u nás sa to akosi nepraktizuje. Prečo? Nie je to snáď ten druh praxe, ku ktorej by nás vyzývalo Božie slovo? Sú tieto slová myslené iba ako námety k teologickému akademizmu? Žijú aj dnes otroci zlých duchov, ľudia nemajúci pokoj, vláčení novodobými otrokármi sem a tam? Záleží aj dnes Spasiteľovi ľudstva na tom, aby vyslobodzoval väzňov z otroctva žalára? Božie slovo nás predsa jasne poveruje, ale nielen to – je vyzbrojuje istotou viery a mocou, ale nielen to – aj posiela ku konkrétnym ľuďom. Čo je dôvodom našej pasivity – nezáujem o takýchto ľudí, apatia a skepsa, či sú vôbec ešte zmeniteľní, alebo neposlušnosť či strach? Hlavnou témou tohto týždňa je pre nás vernosť Božiemu slovu a poslušnosť v jeho aplikovaní do života. Modlime sa za zmenu našich obáv a odvážne postavenie sa do služby uzdravovania a vyslobodzovania.