Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. februára 2009

Hospodin bol s Jozefom; a Hospodin korunoval úspechom všetko, čo robil. Zobral som do auta stopára a po úvodnom predstavení som si vypočul kritiku na to, aký je Pán Boh nespravodlivý – že sa len tak nečinne prizerá na tie krivdy páchané na nevinných deťoch, na vojny... Ale aj na ľudí, ktorí poctivo pracujú a ledva vyžijú – a na zlodejov, ktorým sa darí a pod. Povedal som mu, že Pán Boh sa už dlho na to pozerať nebude. A tiež som sa ho spýtal, ako by to riešil on pri svojich deťoch, keď neposlúchajú. Hovorí: „Povedal by som im...“ – vtedy som ho stopol a pýtam sa: „No veď! A ako myslíš, že to urobil Boh? Tiež povedal ľuďom, aby si neubližovali, že si majú pomáhať a odpúšťať... A kto robí zle, bude za to potrestaný svojím časom, lebo každý jeden skutok Boh privedie na súd.“ Ale Pán Boh ponúkol aj ďalšie riešenie. Je to ponuka milosti – akoby balík na nebeskej pošte, na moje meno, aj na meno každého človeka, ktorý sa kedy narodil. Potom prichádzajú výzvy v podobe kázní, životných udalostí a podobne, aby sme si išli svoj „balík milosti“ vyzdvihnúť. Jedni si poň idú, ale druhí si nikdy milosť u Boha neprevezmú. Jedni repcú, že niekto dostal väčší balík ako oni. Nám sa zdá, že milosť od Boha je nespravodlivá, pretože jednému Boh odpúšťa viac, ako druhému. Ale Pán ostáva dobrý, pretože odmena je rovnaká. Je to večný život – vzťah s Pánom Ježišom. Začína v momente, keď prijmeš milosť – vierou v Pána Ježiša. „Ten, kto verí v Syna, ná večný život“ (J 3,36).