Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 09. februára 2009

Chváľte Boha pre Jeho hrdinské skutky, chváľte Ho pre Jeho nesmiernu veľkosť! Priateľov otec bol väznený v pracovnom tábore, kde ich kŕmili polievkou z repy. Takže keď mu tam nejakým zázrakom prepašovali kus chleba, tak si ho schoval do vaku a len tajne, potme, si z neho po troške uštipoval, aby neumrel od hladu. Keď potom po čase nahmatal vo vaku niečo lepkavé, tak si to prezrel na svetle... Pooberal zo zvyšku chleba všetko plesnivé a lepkavé, to dobré zjedol a zvyšok odhodil. Zo susednej postele vstal spoluväzeň, zobral aj to odhodené a zjedol. Takýto je hlad po chlebe. Ale prorok Ámos v 8. kapitole hovorí, že príde na svet hlad a smäd po Slove Hospodinovom, ale ľudia ho už nebudú môcť počuť. Som presvedčený, že tieto dni už prichádzajú! Ak cirkev Pána Ježiša už nehlása čisté Slovo Božie, keď sa bojí nahlas povedať, že Pán Ježiš a viera v Neho je jediná cesta k Bohu, tak potom sa ľudia kŕmia odpadkami: horoskopmi, duchovnými nepravdami, ženú sa za nemravnosťami neslýchaných rozmerov, len aby ukojili svoj duchovný hlad. Pán Ježiš hovorí: „Ja (nie Mohamed, Budha, Krišna a pod.) som chlieb života“ (Ján 6,48). A Jeho príkaz: „Dajte im vy jesť!“, platí aj dnes. Len nezabudnime na zlomový – kľúčový moment celej udalosti nasýtenia, keď: „Ježiš vzhliadol do neba...“ a až potom nasledovala služba učeníkov. Keď pripravujeme nejakú evanjelizáciu a podobne, nezabudnime na to, že Pán Ježiš povedal: „...bezo mňa nemôžete nič urobiť“(J 15,5).