Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. februára 2009

Otec zvestuje synom, že si verný. Pozeral som v televízii reláciu, kde starší pán s nadšením rozprával, ako on a jemu podobní vedci skúmajú tými najmodernejšími metódami bunky DNA, aby našli zhodu medzi bunkami rôznych druhov živočíchov a tak mohli dokázať, že z jedného živočíšneho druhu sa vyvinul iný druh. Jednoducho povedané, že napr. z rýb sa vyvinuli vtáci. Zatiaľ to ešte nedokázali, len im pribudli ďalšie nevyriešené otázky. Nakoniec to pokazil prehlásením: „Dnes, kto nemyslí evolučne, nemyslí vôbec.“ Evolučne myslieť znamená, že zem a život na nej vznikol sám od seba – bez Stvoriteľa. Biblia hovorí, že kto myslí evolučne, je blázon (pozri Ž 10,4; 14,1; R 1,18-22; 1K 1,21). Títo ľudia nemajú tušenie, s kým majú do činenia a o čo prichádzajú. Blíži sa deň, keď Syn človeka – Pán Ježiš príde vo veľkej sláve so svätými anjelmi a uvidia ho všetci ľudia. Časť z tejto slávy mali výsadu vidieť traja ľudia – počuli zvláštne slová a neskôr o tom vydali svedectvo a to aj za cenu vlastného života (pozri 2Pt 1,16-18). (Nebo je aj teraz veľmi blízko nás, ale zatiaľ ho nevidíme.) Tešíš sa veľmi na deň príchodu Pána Ježiša v sláve? Alebo sa skôr bojíš? Pamätaj na dve veci: 1. Na počiatku Boh stvoril nebesá, zem a človeka, 2. Túži byť s Tebou každý deň, každú chvíľku života. A to všetko z lásky k tebe. Preto aj zomrel, aby si veriac v Neho mal večný život. Každý sa raz musí postaviť pred súdnu stolicu Kristovu. Rátaj s tým aj Ty, milý brat, sestra.