Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. februára 2009

Útočišťom je ti Boh odveký. Na vianočné sviatky sa deti veľmi tešia, lebo veria, že dostanú balíčky a veria, že v balíčkoch bude aj radostné prekvapenie. Rodičia vedia, že deti budú mať balíčky a vedia aj to čo v nich bude a tiež sa veľmi tešia. Pán Ježiš povedal, že ide prihotoviť miesto a príde si pre nás (J14,1-3). Predstav si, že On sa teší na teba, hoci všetko o tebe vie a pripravil aj prekvapenia vyjadrené slovami: „Čo oko nevidelo, ucho nepočulo a čo na ľudský rozum nevstúpilo, to všetko Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1K 2,9). Už teraz sa môžeme tešiť na to prekvapenie cez Ducha Božieho a vieru v Pána Ježiša (1K 2,10; J 14,1). Žiaľ mnohí ľudia počuli o Pánu Ježišovi a aj veria nejakým informáciám o Ňom. Ale veriť v Pána Ježiša – to znamená zveriť Mu celý svoj život a až potom príde tá radosť z viery v Jeho zasľúbenia a v ich splnenie. Tak ako to sľúbil, že niektorí neokúsia smrť, pokiaľ neuvidia kráľovstvo Božie. Keď potom tí traja učeníci uvideli kúsok tej slávy, od úžasu nevedeli, čo hovoria. Bol to pre nich zážitok na celý život (2Pt 1,16). Pán Ježiš sám pripravil miesto v nebi na celú večnosť a keď tú krásu uvidíme, v prvom momente od úžasu asi zanemieme (Zjav kap. 21 a 22). Preto počúvajme Pána Ježiša a verme v Neho.