Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. februára 2009

Zhromaždím ich od končín zeme, medzi nimi slepých i chromých, tehotné spolu s rodičkami; navrátia sa sem ako veľký zbor. Počul som svedectvo o rodine, kde dcérka ťažko ochorela a keď lekári už nedávali nádej na uzdravenie, začali sa vytrvalo za ňu modliť. Keď sa potom predsa uzdravila, mamka s vďačnosťou svedčila, že Pán Boh je dobrý, pretože uzdravil ich dcérku. Otec však povedal, že Pán Boh by bol dobrý aj vtedy, keby dcérka zomrela. Podľa toho vieme, že táto rodina je v dobrých rukách – Božích. Viezol som v aute doktora psychológie a spozornel som, keď nám radil, že máme zistiť, ktoré zóny v izbách sú negatívne a tam sa nemáme zdržiavať a ani spávať (nemyslel tým špajzu alebo chladničku). Ale keď povedal, že nesmieme mať v byte hodiny, ktoré stoja, lebo rodina sa dostane do negatívnych problémov, neveril som vlastným ušiam (chudáci hodinári!). Čudujem sa, že ľudia dnes viac a viac hľadajú pomoc u týchto poľutovaniahodných ľudí a Pána Ježiša obchádzajú. Jedine Pán Ježiš nasýti, postará sa o oblečenie a bývanie a uzdraví aj duchovné nemoci. Len verme v Jeho zasľúbenie, že On sa o to všetko postará, ak my budeme hľadať najprv kráľovstvo Božie (Mt 6,33). Príď k Nemu a priveď aj svojho syna, dcérku, manžela, manželku, rodičov...