Slovak Czech English German Polish

Piatok, 13. februára 2009

Tvrdíš: Nevinná som, veď Jeho hnev sa odvrátil odo mňa. Ajhľa, podrobím Viete, kedy to ten oslík, čo niesol Pána Ježiša do Jeruzalema, pokazil? No vtedy, keď sa vrátil do svojho stáda a prehlásil: „Neviete si predstaviť ako MŇA tam v Jeruzaleme vítali! Hádzali mi pod nohy kvety, prestierali koberce, ukazovali v televízii a volali na slávu.“ A v stáde to len tak uznanlivo zahučalo: „Si skutočne dôležitý a nenahraditeľný, ty náš veľký osol.“ O tých skutočne najväčších medzi nami málokto vie, lebo tí slúžia skutkami, ktoré im Boh vopred prihotovil (Ef 2,10). Keď potom všetko vykonajú, ich pokorné srdce vie, že to boli povinní vykonať (Lk 17,10), alebo povedia ako apoštol Pavol: „úrad mi je zverený“ (1K 9,17). Služba všetkých služieb sa odohráva v skrytosti. Je to modlitba za svojich blízkych v rodine a blížnych v okolí. Nežije snáď niekto z tvojich blízkych v hriechu a vo svete a nepotrebuje takúto tvoju službu? Heslo pre nebeské spojenie je POKÁNIE, POKORA, VIERA, SÚCIT, ...