Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. februára 2009

Vyslobodím vás a budete požehnaním. . Kto má doma psíka, vie, ako ten preukazuje svoje city. Teší sa, keď dostáva jedlo, vyskakuje od radosti, keď ho beriete na prechádzku. Ale nepočul som o tom, že by napísal báseň o láske alebo nejaké hudobné dielo. Jeho „láska“ ide cez brucho a záľuby. Ale ak sa majú radi ľudia, je to celkom iný druh lásky, ťažko pochopiteľný pre zvieratká. Myslím na skutočnú lásku matky k svojmu dieťatku; otca, ktorý sa stará o rodinu (hoci sa mi o tom píše ťažko, lebo žijeme v dobe, keď táto láska medzi ľuďmi chladne). Ale Božia láska k nám, je láska, ktorá prevyšuje ľudský rozum. Veď nás Nebeský Otec tak miloval, že poslal Svojho jednorodeného Syna, aby nás zachránil od večného zahynutia. Ktosi povedal, že keď uvažujeme v pojmoch spravodlivosti, ľahko začneme nenávidieť. Podobne ako učeníci. Ak sa nám darí, tak vieme aj milovať a viacej odpúšťať. Horšie to je, ak nemáme náladu. Ale Božia láska nie je ako ľudská. Pán Boh JE láska. Nechceš ju s vďakou prijať, hoci jej celkom dobre nerozumieš? Skúsme sa správať podľa Jakuba 2,13: „Milosrdenstvo je lepšie ako súd.“ a myslime pritom aj na seba.