Slovak Czech English German Polish

Utorok, 17. februára 2009

Nechoď za väčšinou páchať zlo. Choďte! Včera sme prežívali pozvanie žiť odovzdane a bez podmienok s Pánom Ježišom Kristom. Dnes nás „posiela“ ako robotníkov na svoju žatvu. Počuješ to vyslanie? Že si sám a nemáš spoločníka? Modli sa za neho a potom s ním za ďalšie dvojice. Bolo by trúfalé modliť sa za 35 dvojíc? Pán Boh má rád trúfalých v Jeho žatve! Ale Jeho požehnanie je pripravené aj pre jednu dvojicu robotníkov. Verím, aj pre jedincov. V čom je Jeho požehnanie pre robotníkov na žatve? —— Nič im nebude chýbať, preto si nemusia nič brať so sebou, len to, čo majú na sebe. Všetko im bude dané u tých, ktorí ich príjmu. —— Boží pokoj bude s nimi. Ním budú žehnať dom, ktorý ich príjme a ich pokoj spočinie na ňom. Budú uzdravovať chorých tam, kde budú prijatí a budú im hovoriť: Priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. —— Toto sú úžasné veci! Čo iné ešte človek potrebuje? Veď obsahujú všetko, bez čoho sa človek nezaobíde! – V tejto súvislosti mi napadá výrok br. farára a veľkého botanika Ľudovíta Holubyho. Žil veľmi skromne a svojej manželke, keď šla na nákupy, hovorieval: „Nekupuj to, čo potrebuješ, ale to, bez čoho sa nezaobídeš!“ Krásne pravidlo! —— Od tých, ktorí neprijmú robotníkov na žatve, odíde s nimi aj Boží pokoj. Na mieste Božieho pokoja je zúfalé hľadanie spokojnosti v rôznych „nekresťanských“ správaniach, ktoré v konečnom dôsledku privádzajú k pádu až do podsvetia. Preto: Choďte! Lebo: Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal.