Slovak Czech English German Polish

Streda, 18. februára 2009

Hospodin sám pošle pred tebou anjela. ...s radosťou hovorili... O čom hovoríme s radosťou tým, s ktorými sa rozprávame? Predsa o tom, čo sa nám podarilo vybaviť, nakúpiť, zabezpečiť pre iných, o tom, koho sme po dlhom čase stretli, alebo telefonovali s ním a pod. Bývajú to radosti, s ktorými sa chceme podeliť, aby boli ešte väčšie. Myslím si, že väčšími nemusia byť len preto, že sa oní môžu s nami tešiť, ale stávajú sa väčšími v našom srdci, lebo ich veľakrát opakujeme. Uvedomujeme si, že radostné zážitky nie sú samozrejmosťou? Sedemdesiati si boli vedomí, že sa im démoni poddávali v Ježišovom mene, v Tvojom mene. Poznám sestru, ktorá vždy, keď sa chce podeliť s radosťou, začína: „Pán Ježiš mi tak pomohol..., Pán Ježiš mi daroval takú radosť,... no nie je to úžasné, ako sa o mňa stará?“ Sedemdesiati dostali od Neho aj ďalšiu moc, aj moc nad všetkou silou nepriateľa; a nič na svete vám neuškodí. Neuškodí pre večnosť. Aj keby telo bolo zničené, večnosť pre toho, kto ju prijal od Pána Ježiša Krista, nebude zničená. A to je tá najväčšia radosť, akú človek môže prežívať a o ktorej má hovoriť. Hovoríme s radosťou o Pánovi Ježišovi Kristovi a o tom, čo daroval človeku?