Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. februára 2009

Hospodin povedal Mojžišovi: Spomedzi ich bratov vzbudím proroka, ako si ty, a vložím Svoje slová do jeho úst. Radosť v Svätom Duchu. Prečítajte si ešte raz a zamyslite sa nad tým,čomu sa my radujeme, komu a ako hovoríme o svojej radosti a vhĺbme sa do slov 21. verša: Chválim Ťa, Otče, Pane neba a zeme,... Týmito slovami prejavuje svoju radosť Pán Ježiš Kristus, ktorá Ho rozveselila v Duchu Svätom. Radosť, ktorá je zhora, pôsobí Svätý Duch a vedie srdce k chvále Pána Boha! Pán Ježiš Kristus Ho chváli za to, že Božie kráľovstvo je i pre „nemluvňatá“, ľudí s detinskou vierou a dôverou. Nevylučuje výnimočne vzdelaných, mocných, bohatých, krásnych, elitu národov, ale odmieta duchovnú pýchu. Lebo pýcha vedie k egocentrizmu a pre vieru a dôveru je centrom Trojjediný Boh. A Pánu Bohu sa ľúbilo zjaviť ľuďom aj Svojho Syna a Syn celým Svojím životom prezentoval Pána Boha. „Ak budeme skúmať Ježišove činy, zásady, ktorými sa riadil a Jeho postoje, môžeme lepšie pochopiť Boha.“ (Průvodce životem -Lukáš, 1995, International Bible Society-Czech, s. 44). Nie je to samozrejmosť, ale vyznamenanie, ktoré nedostali mnohí túžiaci Proroci a králi: môžeme čítať o tom, čo učeníci vlastnými očami videli a ušami počuli. Ani pre učeníkov nebolo samozrejmosťou vidieť tvárou v tvár Pána Ježiša Krista. Každý deň zažívali s Ním a pri Ňom niečo nové, dovtedy nevídané, atraktívne. Po čase všetko zovšednie, žiaľ u mnohých aj život Pána Ježiša Krista a všetko, čo je s Ním spojené. Aby sme stále s Ním žili ako vyznamenaní a nie ako niečo samozrejmé, naučme sa radovať z každej maličkosti a chváliť Ho zaň.