Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. februára 2009

Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, ó Hospodine. Kráčajú v svetle Tvojej tváre. Čo robiť? Čo robiť, aby som...? Čo robiť, aby sme...? Čo robiť...? Počuli ste často tieto otázky? Alebo ich aj sami často vyslovujete? Vyslovujete ich v bezradnosti alebo na pokúšanie? V tomto zmysle najčastejšie počujem otázku v bezradnosti. Priznávam, že aj keď dávno poznám príbeh o milosrdnom Samaritánovi, nikdy som sa dôkladne nezamyslela nad odpoveďou v podobe otázky Pána Ježiša Krista: Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? V bezradnosti človek nekladie otázky na pokúšanie. Zákonník odpoveď na otázku hneď „vysypal“, teda naozaj pokúšal Pána Ježiša. Ale ak si v bezradnosti položíme otázku: Čo robiť...? skúsme pohľadať, čo je napísané v Božom slove, čo tam čítame ako odpoveď na našu bezradnosť. Jednoznačne sa dá povedať, že je v ňom odpoveď na každú bezradnosť. Keď si ju nájdeme a postupujeme podľa nej, nemôže byť inak, ako byť požehnaným. Každé ďalšie hľadanie a nájdenie ho znásobuje. Ak však nepostupujeme podľa nájdenej odpovede a ďalej kladieme otázku, už je na pokušenie a niet v nás pravdy! V príbehu dostal zákonník jasnú odpoveď. Sám ju našiel a počul rozhodný rozkaz: Choď a rob podobne! —— Bratia a sestry, ak ste ešte nepočuli konkrétnu odpoveď na vlastnú otázku: Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? počujte ju teraz a hľadajte. Ak máte s niekým duchovné spoločenstvo, môžete hľadať spoločne. vyskúšajte aj MoS. Verím, že konkrétnych odpovedí na konkrétnu otázku nájdete aj viac. Možno aj protichodných. Rozhodnite sa vždy pre tú správnu. A správna je tá, ktorá najbližšie odpovedá otázke. Paralely ju viac vysvetľujú a objasňujú. Pri hľadaní odpovede Vám prajem i obohacujúcu radosť (zábavu) i požehnanie.