Slovak Czech English German Polish

Sobota, 21. februára 2009

Či Boh zabudol zmilúvať sa, či v hneve zavrel Svoje milosrdenstvo? Domácnosť Marty, Márie a Lazára si vyžadovala určitú starostlivosť. Práve preto, že boli všetci dospelí si predstavujem, že by mohli mať rozdelené úlohy, najmä sestry. Keďže o ich rodine NZ hovorí, že bola pohostinnou, starostlivosť bola o to intenzívnejšia. Podľa slov Pána Ježiša Krista bola Marta starostlivá a pre mnohé veci sa znepokojovala. Pravdepodobne bola perfekcionistka i v pohostinnosti. Môžeme sa pýtať, či to nebol dôvod nerozdelenia úloh pri posluhovaní Pána Ježiša Krista so sprievodom? Neverila v sestrinu schopnosť? Prečo sa sťažovala? Veď ju mohla v tichosti poprosiť o pomoc? Možno ešte mnohé iné otázky evokuje tento príbeh. Boli by to otázky len z nášho dnešného pohľadu na organizovanie práce v rodine. Ale obsahuje aj nadčasové prvky: —— Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci: Pre posluhovanie sa Marta nezapočúvala do slov Pána Ježiša Krista. Pre prácu nemala čas. Prichádzala o veľa. Práca, posluhovanie jej zostane aj v ďalších dňoch, ale Pán Ježiš Kristus už nebude medzi posluhovanými. Strata bude nenahraditeľná.— Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme: Spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom je najdôležitejšie. Priveľa práce ho môže narušiť. Niekedy aj zničiť. Zisk zo spoločenstva s Ním nik nemôže vziať. —— Čo poviete, našli ste sa v osobe niektorej zo sestier? Rozumné zadelenie povinností v priebehu dňa by bolo veľmi nápomocné, a rozdelenie úloh v domácnosti tiež. Rozhodneme sa pre nápravu zmeškaného pokiaľ je ešte čas, čas milosti?